Nepremičnine in obiskanost spletnih strani


Brezplačna statistika obiska vaših nepremičninskih strani!

OBISK.net Vam nudi dnevno statistiko obiska vaših spletnih strani brez zapletenih skript, ki bi opazno zavirale hitrost dostopa.
Vse kar je potrebno je preko interaktivnega formularja vnesete podatke o spletni strani in na prvo stran dodate nekaj vrtstic HTML kode.
Po vnosu imate z uporabo gesla in uporabniškega imena možnost popravljanja podatkov.

Vkolikor želite, lahko ob koncu meseca dobite celoten spisek obiskov v formatu MS Excell, vendar ga morate naročiti vsaj 8 dni pred iztekom meseca na preko elektronske pošte na naslov info@obisk.net.

Cena izdelave pregleda je 35 EUR + 20% DDV, vkolikor ni drugače dogovorjeno.

Želimo vam dober OBISK!

OBISK.net